Twój e-PIT za 2019 rok

Co to jest e-PIT?

Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2020 roku udostępniło na swoim portalu internetowym usługę e-PIT. Jest to usługa, dzięki której Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom, będącym osobami fizycznymi, ich zeznania podatkowe. Podatnik ma możliwość zapoznać się ze swoim rozliczeniem podatkowym oraz nanieść zmiany. Podatnik po naniesieniu zmian musi zaakceptować swoje zeznanie podatkowe i je wysłać. Może również nie wykonywać żadnych czynności. W takiej sytuacji zeznanie podatkowe w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostanie automatycznie zatwierdzony przez system. Automatyczna akceptacja nie obowiązuje dla zeznań PIT-36 oraz PIT-28.

Podatnik nie jest zobowiązany do skorzystania z tej usługi. Ma możliwość złożenia własnego zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub papierowej. Jeżeli tak uczyni to rozliczenie podatkowe udostępnione w usłudze e-PIT zostanie automatycznie anulowane.

Jak zalogować się do usługi e-PIT?

Logowanie do usługi e-PIT następuje poprzez stronę internetową (strona do logowania). Aby się zalogować, nalży użyć następujących danych:

  1. PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  2. kwotę przychodu z rozliczenia za 2018 r.,
  3. kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),
  4. kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r.

Jeżeli podatnik otrzymał informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2018 r. nie rozliczył się samodzielnie należy podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

W przypadku, gdy podatnik posiada profil zaufany, należy przygotować dane logowania do tego profilu. Ten sposób logowania obowiązuje podatnika, który nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28.

Należy pamiętać o tym, że w ramach usługi Twój e-PIT nie są udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

Korzystanie z ulg i preferencji podatkowych

Rozliczenia można dokonać samodzielnie lub wspólnie ze współmałżonkiem. Z preferencyjnego rozliczenia wspólnie ze współmałżonkiem można skorzystać wyłącznie na formularzach PIT-37 oraz PIT-36. Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet, jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem po zalogowaniu się do usługi. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu wspólnego rozliczenia, zeznanie indywidualne małżonka zostanie automatycznie anulowane w usłudze e-PIT.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (link do strony) w zeznaniach, udostępnianych w usłudze e-PIT, znajdują się informacje od pracodawców/płatników, numer rachunku bankowego i dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej. Dane te podatnik może oczywiście zmienić. Jeżeli podatnik chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu się do usługi.

Zwrot i zapłata podatku

Nadpłata podatku wynikająca z zeznania podatkowego zostanie zwrócona na wskazany przez podatnika rachunek. Natomiast w sytuacji przeciwnej, podatek należy zapłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Informacje na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz tutaj.

Formularze dostępne w usłudze e-PIT

Usługa e-PIT pozwala rozliczyć się podatnikom korzystając z następujących formularzy podatkowych:

  • PIT-28 – termin złożenia upływa 2 marca 2020 roku,
  • PIT-36 – termin złożenia upływa 30 kwietnia 2020 roku,
  • PIT-37 – termin złożenia upływa 30 kwietnia 2020 roku,
  • PIT-38 – termin złożenia upływa 30 kwietnia 2020 roku.