Mikrorachunek podatkowy

Od początku 2020 roku zmianie ulegną zasady wpłacania podatków dochodowych (CIT i PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) do urzędów skarbowych. Zmiana dotyczy wyłącznie numeru rachunku, na który należy dokonywać wpłat. Terminy uiszczania podatków pozostają bez zmian.

Jak jest teraz?

Aktualnie każdy podatnik dokonuje wpłaty podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Jest to ten sam numer rachunku dla wszystkich podatników przypisanych do danego urzędu. Rachunki zróżnicowane są tylko ze względu na rodzaj podatku. Każdy podatek (PIT, CIT i VAT) ma dedykowany rachunek bankowy.

W chwili zmiany właściwości urzędu skarbowego zmianie ulegają również numery rachunków bankowych dla wskazanych podatków.

Jak będzie?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik otrzyma indywidualny rachunek podatkowy, na który będzie dokonywał wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Numer ten będzie stały. Oznacza to, że w sytuacji np. zmiany właściwości urzędu skarbowego numer rachunku nie ulegnie zmianie.

Mikrorachunek można wygenerować już teraz za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/) lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Indywidualny rachunek podatkowy zostanie wygenerowany na podstawie właściwego identyfikatora podatkowego, którym będzie:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

– nie prowadzisz działalności gospodarczej

– lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT

– lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Ważne

Wszystkie płatności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT  do końca tego roku dokonujemy według aktualnie obowiązujących zasad. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku wszystkie wpłaty z tytułu tych podatków powinny trafić na przypisany  indywidualny rachunek podatkowy.

Poniżej zaprezentowany został schemat z czego będzie składał się  mikrorachunek podatkowy.