Biała lista podatników VAT

1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom na swojej stronie internetowej nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów. Jest to tzw. biała lista podatników VAT.

Biała lista podatników VAT to wykaz informacji o podatnikach VAT. Znajdziemy tam szereg informacji identyfikujących danego podatnika, a także datę rejestracji do VAT oraz wykaz rachunków bankowych wykorzystywanych przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podatnikowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, to dzięki temu wykazowi poznasz podstawę prawną tych decyzji.

Lista dostępna jest w internecie na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Weryfikacji podatnika można dokonać poprzez wpisanie do wyszukiwarki :

  • numeru rachunku bankowego, lub
  • numeru NIP, lub
  • numeru REGON, lub
  • nazwy

Ważne żeby każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) zweryfikował informacje o własnej działalności, które prezentowane są w białej liście podatników VAT. Jeżeli numery rachunków używanych w  prowadzonej działalności nie widnieją na tej liście to powinieneś niezwłocznie dokonać ich zgłoszenia. W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz spółek cywilnych zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego (odpowiednio formularz NIP-8 i NIP-2). Natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zgłoszenia dokonują za pośrednictwem CEIDG (Centralnej Ewidencji i  Informacji o działalności Gospodarczej).

Wszystkie dane zawarte w tym rejestrze muszą być aktualne. Jest to szczególnie ważne w zakresie rachunków bankowych. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, za transakcje spełniające określone w ustawach podatkowych warunki, będzie można dokonać zapłaty wyłącznie na rachunki z wykazu. Niedotrzymanie tego wymogu będzie obłożone sankcjami.

Firmowy rachunek rozliczeniowy, prowadzony przez bank lub SKOK, musi posiadać każdy przedsiębiorca. Wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie usługami bądź towarami wymienionymi w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy również pamiętać , iż w wykazie nie są upubliczniane prywatne rachunki osób fizycznych wykorzystywane w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Korzystanie z białej listy podatników VAT jest dobrowolne, jednakże brak weryfikacji kontrahenta w wykazie może doprowadzić do różnych negatywnych konsekwencji. Poza wspomnianymi powyżej sankcjami, można również utracić prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury, która została wystawiona przez podatnika niezarejestrowanego do VAT lub wkreślonego z tego rejestru.