Kim jesteśmy

MMG Finanse to przede wszystkim ludzie i ich doświadczenie zdobyte w różnych firmach i branżach. Nasze kwalifikacje potwierdzone są certyfikatami wydanymi przez Ministra Finansów. Podnosimy je również poprzez udział w szkoleniach i seminariach. Praca księgowych monitorowana jest przez doradcę podatkowego.
  Naszymi Klientami są spółki z kapitałem krajowym oraz zagranicznym, a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Cechujemy się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu księgowości podmiotów z szeroko rozumianej branży budowlanej, ale także mamy Klientów działających na innych segmentach rynku.
  Dbamy o wysoki standard naszych usług poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta. Zapewniamy dwuetapową weryfikację poprawności dokonywanych księgowań oraz wyliczania podatków. Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego też ograniczamy kontakty do wymaganego minimum pozwalającego na prawidłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych.

Zespół

Nasz zespół cechuje bogate doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat w różnych branżach. Każdy księgowy posiada wieloletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatem księgowym wydanym przez Ministra Finansów. Nieustannie wzbogacamy swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

Zespół zarządzany jest przez Marka Goworka, założyciela MMG Finanse Sp. z o.o., doradcę podatkowego, absolwent finansów i rachunkowości na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce prowadzone wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i EY Academy of Business. Posiada 15 letnie doświadczenie w rachunkowości i podatkach potwierdzone certyfikatem księgowym wydanym przez Ministra Finansów oraz wpisem na listę doradców podatkowych.