Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ta forma prowadzenia rozliczeń podatkowych przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.

Usługa m.in. obejmuje: